Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk Bogusław Kozakiewicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Ludowej 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie, uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0003/21 pn. „Wzrost pozycji konkurencji przedsiębiorstwa MZGraf dzięki wdrożeniu zaleceń strategii wzorniczej” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0003/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności firmy MZGraf w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności, dzięki opracowaniu linii gotowych opakowań i etykiet dla krótkich i personalizowanych serii produkcyjnych.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wdrożenie innowacji produktowej tj. linii gotowych opakowań i etykiet – druk niskonakładowy personalizowany,
  • rozwój wzornictwa w przedsiębiorstwie dzięki skorzystaniu z usług zewnętrznego projektanta (projekt nowej linii opakowań i etykiet)
  • wzrost przychodów ze sprzedaży nowo oferowanych produktów,
  • zwiększenie potencjału technologicznego przedsiębiorstwa,
  • wypracowanie nowych wzorców działań projektowych oraz zarządczych w przedsiębiorstwie,
  • uporządkowanie obecnych i wypracowanie nowych działań promocyjnych i marketingowych

Wartość projektu: 1 417 212,15zł
Dofinansowanie: 623 293,50 zł