Zobacz funkcjonalności konfiguratora, na poniższym wideo.